svētdiena, 2019. gada 25. augusts

2.Ķēn.19:30

Kas no Jūda nama ir izglābts un atlicis, sakņos atkal lejup un nesīs augļus augšup.