trešdiena, 2019. gada 24. jūlijs

Mih.7:7

Es cerēšu uz To Kungu, es gaidīšu uz Dievu, savu Pestītāju; mans Dievs mani paklausīs.