trešdiena, 2019. gada 31. jūlijs

Hab.2:20

Tas Kungs ir savā svētā namā; klusu viņa priekšā, visa pasaule!