pirmdiena, 2019. gada 22. jūlijs

Ebr.6:11

Mēs gribam, ka ikviens no jums parāda to pašu uzcītību uz cerības pilnību līdz galam.