trešdiena, 2019. gada 17. jūlijs

Dan.9:14

Tas Kungs, mūsu Dievs, ir taisns visos savos darbos.