piektdiena, 2019. gada 19. jūlijs

1.Tes.1:6

Jūs esat pakaļdzinušies mums un Tam Kungam un to vārdu uzņēmuši iekš daudz bēdām ar Svētā Gara prieku.