trešdiena, 2019. gada 26. jūnijs

Ps.31:10

Esi man žēlīgs, ak Kungs! Jo man ir bail'.