pirmdiena, 2019. gada 24. jūnijs

Lk.22:42

Tēvs, ja Tu gribi, tad ņem šo biķeri no Manis; tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek.