piektdiena, 2019. gada 7. jūnijs

5.Moz.4:9

Sargies un sargi ļoti savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis redzējušas.