svētdiena, 2019. gada 30. jūnijs

2.Moz.23:25

Jums būs kalpot Tam Kungam, savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni.