piektdiena, 2019. gada 14. jūnijs

1.Moz.24:21

Tas vīrs izbrīnījās par to, klusu ciezdams, ka viņš samanītu, vai Tas Kungs viņa ceļam licis labi izdoties, vai ne.