pirmdiena, 2019. gada 17. jūnijs

1.Kor.2:4

Mana valoda un mana sludināšana nebija iekš mīkstiem cilvēku gudrības vārdiem, bet iekš Gara un spēka parādīšanas.