piektdiena, 2019. gada 31. maijs

Ps.71:18

Kad vecums un sirmi mati ir klāt, neatstāj mani, ak Dievs, tiekams es tavu elkoni būšu pasludinājis bērnu bērniem un tavu stiprumu visiem pēcnākamiem.