piektdiena, 2019. gada 17. maijs

Ebr.1:14

Vai visi tie nav gari, kas kalpo un top izsūtīti uz kalpošanu to dēļ, kas to debesprieku iemantos?