trešdiena, 2019. gada 29. maijs

Ap.d.20:32

Un nu, brāļi, es jūs nododu Dievam un viņa žēlastības vārdam, kas ir spēcīgs, jūs uztaisīt un jums mantību dot ar visiem svētītiem.