svētdiena, 2019. gada 5. maijs

2.Moz.33:11

Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, itin kā kas runā ar savu draugu.