piektdiena, 2019. gada 10. maijs

1.Moz.24:7

Tas Kungs sūtīs savu eņģeli tavā priekšā.