otrdiena, 2019. gada 2. aprīlis

Soģ.3:9

Izraēla bērni brēca uz To Kungu, un Tas Kungs Izraēla bērniem cēla pestītāju, kas tos izpestīja.