pirmdiena, 2019. gada 1. aprīlis

Ps.10:17

Nabagu ilgošanos tu klausi, ak Kungs! Tu viņiem sirdi stiprini.