pirmdiena, 2019. gada 29. aprīlis

Mt.5:8

Svētīgi tie sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.