pirmdiena, 2019. gada 22. aprīlis

Jņ.20:21

Miers ar jums! Kā Mani Tas Tēvs ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu.