pirmdiena, 2019. gada 15. aprīlis

Jņ.16:22

Jūs tagad esat noskumuši, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds līksmosies, un jūsu prieku neviens no jums neatņems.