svētdiena, 2019. gada 7. aprīlis

Jņ.15:9, 11

Paliekat iekš Manas mīlestības. To Es jums esmu runājis, lai Mans prieks paliek iekš jums, un jūsu prieks top pilnīgs.