svētdiena, 2019. gada 14. aprīlis

5.Moz.26:15

Skaties zemē no savas svētās vietas, no debesīm, un svētī savus Izraēla ļaudis.