trešdiena, 2019. gada 17. aprīlis

2.Sam.23:3-4

Valdītājs pār cilvēkiem, kas taisns, valdītājs dievbijāšanā, Tas ir kā rīta gaisma, kad saule uzlec.