ceturtdiena, 2019. gada 18. aprīlis

1.Sam.16:7

Bet Tas Kungs sacīja uz Samuēli: neuzlūko viņa ģīmi nedz viņa lielo garumu,Cilvēks redz, kas priekš acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.