piektdiena, 2019. gada 19. aprīlis

1.Moz.41:52

Dievs man licis augt manā bēdu zemē.