ceturtdiena, 2019. gada 21. marts

Ps.146:8

Tas Kungs uzceļ nospiestus.