svētdiena, 2019. gada 3. marts

Ps.109:31

Tam bēdīgam Tas Kungs stāv pa labo roku, to atpestīdams no tiem, kas viņa dvēseli notiesā.