svētdiena, 2019. gada 17. marts

Mt.19:14

Jēzus sacīja: laidiet tos bērniņus un neliedziet tiem, pie Manis nākt; jo tādiem pieder Debesu valstība.