otrdiena, 2019. gada 19. marts

Jes.49:26

Visa miesa manīs, ka es esmu Tas Kungs, tavs Pestītājs un tavs izglābējs.