piektdiena, 2019. gada 8. marts

Jes.42:8

Es esmu Tas Kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es citam nedošu, nedz savu slavu elkiem.