sestdiena, 2019. gada 9. marts

Jer.31:28

Kā es pret tiem esmu bijis nomodā, tos izraudams un nolauzdams un postīdams un samaitādams un mocīdams, tā es par tiem gribu nomodā būt, tos uztaisīdams un dēstīdams, saka Tas Kungs.