trešdiena, 2019. gada 13. marts

Jēk.5:13

Ja kas jūsu starpā cieš, tas lai Dievu lūdz; ja kas ir līksmā prātā, tas lai dzied slavas dziesmas.