trešdiena, 2019. gada 20. marts

2.Moz.24:7

Visu, ko Tas Kungs ir runājis, to mēs darīsim un klausīsim.