svētdiena, 2019. gada 24. februāris

Ps.89:2

Es dziedāšu no Tā Kunga žēlastības mūžīgi un darīšu zināmu viņa patiesību ar savu muti līdz radu radiem.