svētdiena, 2019. gada 17. februāris

Ef.1:12

Ka viņa godībai būtu par slavu mēs, kas papriekš uz Kristu cerējuši.