svētdiena, 2019. gada 13. janvāris

Rom.2:4

Vai tu nicini Viņa laipnības un pacietības un lēnprātības bagātību, nezinādams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos no grēkiem?