piektdiena, 2019. gada 4. janvāris

Rom.12:11

Neesiet kūtri iekš tā, kas jums jādara; esiet dedzīgi garā, kalpojiet Tam Kungam.