trešdiena, 2019. gada 2. janvāris

Kol.3:13

Cits citu panesdami un cits citam piedodami, ja vienam ir ko sūdzēt pret otru, it kā arī Kristus jums ir piedevis, tāpat arī jūs.