ceturtdiena, 2019. gada 24. janvāris

Jer.31:9

Tie nāks ar raudāšanu, un ar pielūgšanu es tos gribu vest un vadīt pie ūdens strautiem pa līdzenu ceļu, kur tie nepaklups; jo es esmu Izraēlim palicis par tēvu.