pirmdiena, 2019. gada 28. janvāris

Fil.4:4

Priecājaties iekš Tā Kunga vienmēr; es saku atkal: priecājaties!