trešdiena, 2019. gada 23. janvāris

Ec.37:26

Es ar tiem darīšu miera derību, un tā būs mūžīga derība ar tiem.