pirmdiena, 2019. gada 21. janvāris

2.Tes.3:3

Uzticīgs ir Tas Kungs, kas jūs stiprinās un pasargās no tā ļauna.