piektdiena, 2019. gada 11. janvāris

1.Tim.6:17

Tiem bagātiem šinī pasaulē pavēli, lai tie augsti neturas, nedz cerē uz to nepastāvīgo bagātību, bet uz to dzīvo Dievu, kas mums visas lietas bagātīgi pasniedz par atspirgšanu.