ceturtdiena, 2019. gada 3. janvāris

1.Pēt.5:10

Tas visu žēlīgais Dievs, kas mūs aicinājis uz savu mūžīgo godību iekš Kristus Jēzus, Tas jūs, kas mazu brīdi ciešat, pats sataisīs, spēcinās, stiprinās, pastāvīgus darīs.