trešdiena, 2019. gada 9. janvāris

1.Jņ.4:9

Iekš Tā Dieva mīlestība pie mums ir parādījusies, ka Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu sūtījis pasaulē, ka mums caur viņu būs dzīvot.