svētdiena, 2018. gada 9. decembris

Jes.44:25

Es esmu Tas Kungs, kas iznīcina zīlnieku zīmes un zvaigžņu cienītājus dara trakus.