svētdiena, 2018. gada 2. decembris

Ec.14:6

Tā saka Tas Kungs Dievs: atgriežaties un nogriežaties no saviem elkadieviem un nogriežat savu vaigu no visām savām negantībām.