piektdiena, 2018. gada 7. decembris

2.Ķēn.19:15

Kungs, Izraēla Dievs, kas sēdi pār ķerubiem, tu viens pats esi Dievs pār visām zemes valstīm, tu esi radījis debesis un zemi.